Kontakt

ZAHRADA FLORA, ÚVALNO

Okrasné a ovocné dřeviny, zahrádkářské potřeby, substráty, doplňky pro zahradu, bytové dekorace.

Pondělí - Neděle 8:00 - 18:00

Úvalno 350, 793 91 Úvalno
Tel.: 554 625 166

Na této pobočce přijímáme platební karty.

ukázat na mapě

p. Florová Pavlína, e-mail: info@zahradaflora.cz , Tel.: 604 943 009
p. Flora Pavel,  e-mail: flora@zahradaflora.cz , Tel.: 604 486 509 

 

KVĚTINY FLORA, KAUFLAND KRNOV

Květinová a dárková síň. Květinová pošta.

Denně 8:00 - 20:00

Obchodní centrum KAUFLAND Krnov, Opavská 14, Krnov

Na této pobočce přijímáme platební karty.

ukázat na mapě

Tel.: 554 777 555
e-mail: krnov2@kvetinyflora.cz

 

NÁVRHY A REALIZACE SADOVÝCH A ZAHRADNÍCH ÚPRAV

Florová Pavlína, DiS.
Maxima Gorkého 725/49, 794 01 Krnov
Tel.: 604 943 009
e-mail: info@zahradaflora.cz
IČO: 695 87 086
DIČ: CZ7953234883

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Pavlína Florová, DiS., provozovatel prodejen Zahrada Flora a Květiny Flora (dále jako prodávající) tímto informuje své zákazníky o tom, že spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), vzniklé z kupní smlouvy o prodeji zboží, které se nepodařilo urovnat mezi stranami přímo, je možno řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu obsahuje:

a) identifikační údaje stran sporu,
b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností ke sporné věci,
c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,
d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,
e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele,
f) datum a podpis navrhovatele.

K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.

Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím faxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Rychlý kontakt

Najdete nás na Facebooku

Zahrada Flora

Úvalno 350

Tel. 554_ 625 166

Květiny Flora Kaufland Krnov

Opavská 14, Krnov

Tel. 554_ 777 555

Projekce zeleně

Florová Pavlína, DiS.

Tel. 604_ 943 009

Zahradní závlahy
Robotické sekačky

Flora Pavel

Tel. 604_ 486 509
Přijímáme objednávky na ovocné stromky
Přijmeme pracovníka